516 732 655 jacek@szefpro.pl

Dowartościowanie czyli szczere wyrażenie zrozumienia i uznania dla drugiego człowieka jest ważnym narzędziem wzmacniania motywacji. Muszę przyznać, że w pierwszej chwili zestawienie słów „szczerość” i narzędzie” wywołało we mnie opór, bo zawsze uważałem, że elementem prawdomówności jest spontaniczność. Jednak od kiedy zacząłem świadomie poszukiwać mocnych stron osób, których słucham, dostrzeganie atutów stało się bardziej… automatyczne.

David Rosengren w podręczniku „Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym” proponuje ćwiczenie polegające na szukaniu mocnych stron osób, które przeżywają życiowe trudności . Osobiście stosuję inny sposób – słucham i czytam wywiady z osobami o przeciwnych podglądach. Wymaga to wysiłku polegającego na  powstrzymywaniu się od oceny i polemiki z jednoczesnym wyszukiwaniem zalet słuchanej osoby.

Nawyk dostrzegania zasobów bardzo pomaga w każdej sytuacji, w której się komunikujemy a największą moc ma w pracy z klientem, który przeżywa kryzys wiary w siebie.