516 732 655 jacek@szefpro.pl

W materiałach kursu Spodorchon, opracowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych znalazłem bardzo ciekawy wykaz pragnień, które motywują ludzi. Wybrałem kilka z nich, żeby zainspirować Cię do przyjrzenia się temu tematowi.

  • zdobyć / posiadać  – „chcę mieć własny dom, rodzinę, dziecko, pozycję w firmie, żeby móc mieć poczucie, że to jest moje”

Kiedyś jeden z moich szefów, który był na początku swojej biznesowej drogi, powiedział mi, że jego marzeniem jest osiągnięcie takiego stanu posiadania, jak jego pierwszy pracodawca (chodziło o dom i samochód) – tak wyjaśnił mi, dlaczego wymaga ode mnie zachowania w sposób, jaki obowiązywał w jego pierwszej firmie.

  • być odpowiedzialnym / kierować – „chcę mieć władzę i decydować o tym, jak i co ma być zrobione i dzięki temu mieć poczucie, że to ja decyduję”

Niemal na pewno spotkałeś się z osobami, dla których fakt, że mogą o czymś samodzielnie decydować jest bardzo ważny. Jeden z moich kierowników często podkreślał, że to on bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje
w dziale. Zostawiałem mu pełną swobodę decydowania, ale w sytuacjach konfliktowych nie było łatwo 😊.

  • przewyższać / być najlepszym – „chcę być najszybszy, pierwszy, lepszy od innych, żeby czuć się wyróżnionym”

Bardzo ciekawy motyw, zwłaszcza w kontekście systemów premiowych, których konstrukcja dość często pozwala czerpać przyjemność z osiągnięć jednej lub dwóm osobom z kilkunastu osób w zespole.

  • uzyskać odzew / mieć wpływ na zachowanie innych – „chcę, żeby ludzie do mnie lgnęli i cenili moją obecność, żeby czuć, że jestem ciepło przyjmowana/y”

Warto wyobrazić sobie osobę z takim sposobem motywowania się, której daje się samodzielny gabinet i rozproszony zespół do zarządzania. Poznałem szefa HR zmuszonego do pracy w taki sposób.

  • zdobyć uznanie / skupiać uwagę – „chcę pozdrawiać wiwatujące tłumy, pojawiać się w mediach, być znaną osobą, żeby czuć, że ludzie wiedzą, kim jestem”

Oczywiście nie zawsze chodzi o tłumy albo media – może chodzić o osoby z centrali firmy lub z innego oddziału.

  • poprawiać / ulepszać – „zmieniam to, co przeciętne w lepsze, nieopłacany projekt zmieniam w opłacalny, żeby czuć, że czynię rzeczy, siebie, innych, firmę lepszymi”

Jeśli taką osobę awansujemy na stanowisko, za którym nie stoją możliwości realizacji realnych projektów a tylko prestiżowa nazwa i większe pieniądze, – możemy stracić utalentowanego pracownika.

  • spełniać wymagania / zdobywać ocenę – „uzyskuję certyfikat, otrzymuję przywilej zarezerwowany dla najlepszych, zdaję egzamin, żeby czuć, że czegoś konkretnego dokonałem”

W mojej branży jest sporo osób, które kolekcjonują kolejne certyfikaty i dyplomy. W firmach warto wprowadzać nie tylko takie ścieżki rozwoju, które oznaczają awans.  

  • kształtować / mieć wpływ – „chcę zostawić po sobie ślad, wywołać zmianę, dzięki której ludzie mnie nie zapomną”

Czasami zdarza się, że proponujemy podwyżkę osobie, która chce odejść do mniejszej, mniej znanej firmy i dziwimy się, że to nie działa. To może być ten przypadek.

O czym warto pamiętać? Po pierwsze – większość ludzi motywuje się na kilka sposobów i znalezienie jednego z motywów do działania nie załatwia sprawy.

Po drugie – motywacja może ulegać zmianie z różnych przyczyn, dlatego warto aktualizować informacje o naszych współpracownikach i partnerach.

Po trzecie – za podobną motywacją mogą stać różne, często nieuświadomione przyczyny, dlatego nigdy nie zyskamy pełnej wiedzy o naszych współpracownikach, co nie powinno powstrzymywać nas od ich poznawania.