516 732 655 jacek@szefpro.pl

Masz wiele mocnych stron

Dowartościowanie czyli szczere wyrażenie zrozumienia i uznania dla drugiego człowieka jest ważnym narzędziem wzmacniania motywacji. Muszę przyznać, że w pierwszej chwili zestawienie słów „szczerość” i narzędzie” wywołało we mnie opór, bo zawsze uważałem, że...

Kwadratowe ucho

Naturalnym nawykiem podczas rozmowy jest dialog wewnętrzny. Słyszymy czyjeś słowa: „Iwona jest szczupła ” i automatycznie myślimy: „pewnie jej zazdrości” albo przeciwnie „ona mu się nie podoba”. Według niemieckiego psychologa Friedmanna Schulza von Thuna z każdej...

Dlaczego ty nie… tak, ale

– Zapomniałem o tym. – Dlaczego nie robisz notatek? – Wiem, że powinienem, ale za dużo mam na głowie. – Dlaczego mi nie powiedziałeś? – Chciałem to zrobić, ale byłeś zajęty. – Dlaczego mi nie przerwałeś? – Myślałem o tym, ale nie lubisz, kiedy ktoś Ci przeszkadza. Czy...