516 732 655 jacek@szefpro.pl

Sylogizm profesjonalnego wspierania

Żeby udzielić skutecznego wsparcia menadżerowi, trzeba dobrze znać i rozumieć realia, w których funkcjonuje. Z drugiej strony należy znać i  rozumieć mechanizmy psychologiczne, które determinują jego zachowania. A zatem: osoba z dużym doświadczeniem...