516 732 655 jacek@szefpro.pl

Naturalnym nawykiem podczas rozmowy jest dialog wewnętrzny. Słyszymy czyjeś słowa: „Iwona jest szczupła ” i automatycznie myślimy: „pewnie jej zazdrości” albo przeciwnie „ona mu się nie podoba”. Według niemieckiego psychologa Friedmanna Schulza von Thuna z każdej wypowiedzi możemy odczytać cztery rodzaje informacji – w tym fragment wiedzy o naszym rozmówcy. Niestety do interpretacji używamy własnej mapy doświadczeń, rzadko dociekając, jak myśli autor wypowiedzi.

Żeby ograniczyć ryzyko nieporozumień, warto wziąć współodpowiedzialność za jakość komunikacji. Najbardziej  pomaga w tym połączenie ciekawości i szacunku dla drugiego człowieka.